Geo-IDV wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ook tonen:

  • Op de vestiging is een zonnecollector aangebracht om energie te besparen,
  • Afval wordt gescheiden ingezameld,
  • Cartridges worden om de goede manier ingezameld,
  • Het bedrijf stelt expertise beschikbaar aan Defensie (projectleider Kadaster en GIS, CIMIC) om te ondersteunen in de militair-civiele samenwerking, t.b.v. de burgerbevolking in onze inzetgebieden.